Giới thiệu

Giải thưởng

Chúng tôi được Bộ Xây Dưng trao giải thưởng Huy Chương Vàng Năm 2011, điều mà chứng tôi lấy làm vinh hạnh nhất trong việc xây dựng thương là được bình chọn hàng Việt Nam Chất Lượng Cao. Nhưng cũng là điều mà chúng tôi luôn luôn phấn đấu hơn nữa